Tri kroky

so svätým písmom

“Si drahý v mojich očiach!“

Iz 43,4

Predstav si večerný ples, kde tancuješ s osobou, ktorú miluješ. Je to veľká príležitosť upevniť vzájomný vzťah. Ak k tomu pridáš aj rozhovor, vzniká priestor aj na vzájomné spoznávanie sa.
 
Tak isto nás Ježiš volá zatancovať si s ním. Chce si s tebou prehĺbiť vzťah.
 
Tu je metóda modlitby so Svätým písmom, ktorú rád nazývam Lectio s tromi krokmi. (Lectio divina je názov starobylej metódy modlitby so Svätým písmom so štyrmi časťami: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia). Dnes vám však chceme ponúknuť zjednodušenú verziu tejto modlitby, no so všetkými podstatnými prvkami.

Každý krok obsahuje:

  • Krátku úvodnú modlitbu

  • Čítanie zo Svätého písma

  • Modlitbu v tichu

Obsahuje tri kroky:

Oči, aby si videl – slovo alebo vetu, ktorá ťa osloví

Uši, aby si počul – slovo, ktoré ti Boh chce dnes povedať

Srdce, aby si sa premieňal – aby sa vďaka stretnutiu s Bohom premieňal tvoj život

Príprava

Predtým, ako ideš na ples, tak sa musíš pripraviť, pekne sa obliecť, upraviť si vlasy a podobne. Tak isto aj pred modlitbou sa potrebuješ pripraviť.

Vyber si, s akým textom sa budeš modliť (navrhujem denné evanjelium)
Modli sa za modlitbu – popros Boha o milosť, aby si ho mohol počuť, aby si mu otvoril svoje srdce, aby si sa sústredil a tak ďalej…

Príklad na prípravnú modlitbu:

Nebeský Otče,
Ďakujem ti za dar dnešného dňa. Ďakujem ti za dar viery a milosti, ktorý si mi dal, aby som ti mohol odpovedať. Vďaka ti za to, že sa mi zjavuješ vo Svätom Písme. Vďaka ti, že sa nám zjavuješ vo svojom Synovi. Prosím, pomôž mi zostať sústredeným počas tejto modlitby. Prosím, udeľ mi milosť počuť tvoj hlas a odpovedať naň.

Krok 1

Oči, aby si videl

Na začiatku sa pomodlite krátku modlitbu, ako napr.:

Nebeský Otec, ty si nám povedal, že tvoje slovo je ostrejšie ako každý dvojsečný meč, ktoré preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov do špiku. Prenikni dnes do môjho srdca tvojím slovom. Keď budem čítať túto pasáž zo Svätého písma, daj, aby som bol pozorný na slová či vety, ktoré mi chceš zjaviť. Amen

Prečítaj si úryvok z Písma

Buď pozorný pri slovách či vetách, ktoré ťa nejakým spôsobom oslovia. Skús si predstaviť situáciu, ktorá sa v texte odohráva. Čo ťa zaujalo? Neboj sa prečítať si text aj niekoľkokrát.

 

Stráv chvíľu v tichosti

 

 

Nájdi si na chvíľu čas, stíš sa a uvažuj nad tým, čo ťa z daného textu oslovilo.

Krok 2

Uši, aby si počul

Na začiatku druhého kroku sa takisto pomodli krátku modlitbu, napríklad:

Otče, ty si povedal, že tvoje Slovo je živé a účinné, nevráti sa ku tebe naprázdno, ale urobí, čo si si želal, a vykoná, na čo si ho poslal. Prosím, pošli toto slovo aj do môjho srdca. Daj, nech počujem tvoj hlas. Daj, nech pri čítaní tvojho slova počujem to, čo mi chceš dnes povedať. Amen

Pozorne si prečítaj úryvok po druhýkrát.

Buď pozorný na to, čo ti Boh hovorí skrze toto slovo.

Opäť stráv chvíľu v tichosti a rozprávaj sa s Bohom. Polož mu aj doplňujúce otázky 

„Takže snažíš sa mi tým povedať, že..?“

„Chceš tým naznačiť, že…?“

Odpoveď môže prísť vo forme myšlienky. Buď však otvorený aj na to, že môže prísť neskôr počas dňa alebo formou, ktorú nečakáš.

To, že sa budeš s Bohom často rozprávať, ti pomôže ponoriť sa do hĺbky a viac počuť jeho hlas. Zotrvaj v tichosti a dovoľ mu hovoriť.

Krok 3

Srdce, aby si sa premieňal

Čas s Bohom by mal zmeniť tvoj život. Po prvých dvoch krokoch tejto modlitby pros teraz Boha, aby ti ukázal, čo máš na sebe zmeniť. Môže to byť niečo, s čím by si mal začať alebo čo by si mal prestať robiť, alebo sa to môže týkať len tvojho zmýšľania. Môže to byť veľká, ale aj malá zmena.

Opäť sa pomodli krátku modlitbu, napríklad:

Otec, ty si povedal: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. … A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Daj, nech je moje stretnutie s tebou skrze Písmo také skutočné, ako keby sám Ježiš bol v mojej izbe a rozprával sa so mnou tvárou v tvár. Udeľ mi milosť, aby som vedel, ako mám zmeniť svoj život, a silu, aby som to zvládol. Amen

Pozorne si prečítaj úryvok tretíkrát.

Uvažuj nad tým, čo ti Boh hovorí, tentokrát konkrétne do tvojho života. Môže to byť založené na slovách, ktoré sa ťa dotkli v predchádzajúcich krokoch.

V čase tichej modlitby potom uvažuj, čo ťa Boh pozýva zmeniť? V akej oblasti sa máš k nemu priblížiť?

Je dosť možné, že to bude súvisieť s tým, čo si videl a počul v prvých dvoch krokoch. Nechaj si čas v tichosti a dovoľ Pánovi k tebe prehovárať. Prijmi to, čo ti bude hovoriť a odpovedaj mu. Komunikuj s ním. Polož mu otázky. Rozmýšľaj nad tým, čo bude obnášať zmena, do ktorej ťa Boh volá. Daj mu svoje „Áno“, a pros ho o milosť zotrvať vo svojom novom predsavzatí.

Na záver

Po stretnutí s priateľom povieš napríklad: „Super pokec laughing“. Po tanci urobíš poklonu alebo podáš ruku. Takisto čas s Bohom uzatvárame modlitbou:

Otec, ďakujem, že si sa mi dnes v modlitbe zjavil. Ďakujem, že si sa dotkol môjho srdca, že si so mnou hovoril a ukázal mi, ako môžem zmeniť svoj život. Nech to zrnko, ktoré si dnes zasial do môjho srdca z tvojej milosti, zreje a prináša ovocie. Prosím ťa o to v Ježišovom mene. Amen.

Rekapitulácia

 

Po skončení modlitby sa môžeš zamyslieť nad týmito otázkami:
Ako sa ti dnes modlilo? Aké bolo miesto, kde si sa modlil? Tvoje držanie tela (sedenie, kľačanie atď.)? Tá šálka kávy pred modlitbou? Nejaké rozptýlenie? Zober tieto veci na vedomie a nabudúce sa snaž zopakovať užitočné veci a zmeniť tie neužitočné.

Pozvanie

 

Keď si tieto tanečné kroky s Bohom osvojíš a naučíš sa s ním rozprávať, neboj sa naučiť to aj ďalších. Možno sú okolo teba ľudia, ktorí majú túžbu tancovať, len nevedia kroky…