Lectio divina

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“

Benedikt XVI

NA ÚVOD

Kdekoľvek sa v živote nachádzame, Duch Svätý nás pozýva do aktívneho priateľstva s Kristom – Slovom, ktoré sa stalo telom a prišlo prebývať medzi nami (Ján 1,14). No ak máme vytvárať priateľský vzťah s Kristom, je dôležité naučiť sa počúvať ho, teda naučiť sa vnímať, čo nám chce Boh povedať. A jedným z najlepších spôsobov, ako počúvať Boha, je pravidelné čítanie Božieho slova.

AKO POSTUPOVAŤ

Praktická metóda čítania Svätého písma Lectio Divina, je jednou zo základných ciest k Bohu, ktorú praktizovali kresťania už od prvých storočí.

TRI KROKY 

Tu je metóda modlitby so Svätým písmom, ktorú rád nazývam Lectio s tromi krokmi. (Lectio divina je názov starobylej metódy modlitby so Svätým písmom so štyrmi časťami: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia). Dnes vám však chceme ponúknuť zjednodušenú verziu tejto modlitby, no so všetkými podstatnými prvkami.

Duchovné cvičenia

Pripojte sa k nám na kurz spojený s duchovnými cvičeniami formou Lectio divina, ktoré sa budú konať od 12.9.2024 do 15.9.2024 v Čičmanoch. 

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom spojení s Bohom a chcú objaviť krásu modlitby Božím Slovom.

Mobilná aplikácia

Lectio Divina je starobylá forma modlitby, ktorú odpradávna praktizovali tak rehoľné komunity, ako aj jednotlivci. Pozývame vás pripojiť sa a dať Božiemu Slovu priestor vo vašom každodennom živote. Či už budete Lectio praktizovať sami alebo v rodine, prípadne v malých skupinách, váš život s Bohom sa prostredníctvom čítania jeho Slova začne prehlbovať.

Lectio Divina vstupuje do digitálneho sveta vďaka My e Systems

S radosťou oznamujeme, že aplikácia Lectio Divina je teraz dostupná aj prostredníctvom modernej a pútavej digitálnej vizitky! Vďaka spolupráci s inovatívnou platformou My e Systems sme rozšírili možnosti šírenia nášho posolstva.

My e Systems: Váš partner pre digitálny svet

Na základe našej vynikajúcej skúsenosti vrelo odporúčame platformu My e Systems všetkým, ktorí chcú vytvoriť vlastnú digitálnu vizitku. Ich intuitívne rozhranie, široká škála funkcií a vynikajúca zákaznícka podpora nám umožnili vytvoriť vizitku, ktorá dokonale reprezentuje našu aplikáciu.

Ďakujeme My e Systems!

Úprimne ďakujeme tímu My e Systems za ich profesionalitu, ochotu a podporu. Ich platforma je neoceniteľným nástrojom pre každého, kto chce vstúpiť do digitálneho sveta.

Špeciálna ponuka: Pri použití kódu „lectio“ získate 10% zľavu na všetky prémiové funkcie My e Systems a ďalších 10% venujeme projektu Lectio Divina!

Viac informácií nájdete na: https://myesystems.com

Vydajte sa na cestu s Lectio Divina

Pozývame vás preskúmať našu novú digitálnu vizitku a stiahnuť si aplikáciu Lectio Divina. Nech sa stane vaším každodenným spoločníkom na ceste duchovného rastu a inšpirácie.

Zdieľajte a pozývajte

Podeľte sa o našu digitálnu vizitku s ostatnými a spoločne vytvorme živú a inšpiratívnu komunitu Lectio Divina.

https://evizitka.eu/lectio-divina

Lectio divina – Actio

LECTIO

Začnite čítať Písmo – čítajte ho znova, pomaly a nechajte ho vsiaknuť. Vyhraďte si čas, aby ste si našli čas. Niet sa kam ponáhľať.

MEDITATIO

Čo na teba vyskočí z toho, čo si čítal? Čo sa deje v časti Písma? Viete si v ňom predstaviť seba? Oživte kúsok vo svojom srdci a mysli

ORATIO

Keď necháte Písmo ožiť, aké modlitby sa formujú vo vašom srdci? Čo chceš prediskutovať s Bohom? Aký rozhovor sa pre vás začína?

CONTEMPLATIO

Čo ti hovorí Boh v tomto kuse Písma? Ako to rezonuje vo vašom živote? Ako je to pre vás náročné alebo povzbudzujúce?

Kdekoľvek sa v živote nachádzame, Duch Svätý nás pozýva do aktívneho priateľstva s Kristom – Slovom, ktoré sa stalo telom a prišlo prebývať medzi nami (Ján 1,14). No ak máme vytvárať priateľský vzťah s Kristom, je dôležité naučiť sa počúvať ho, teda naučiť sa vnímať, čo nám chce Boh povedať. A jedným z najlepších spôsobov, ako počúvať Boha, je pravidelné čítanie Božieho slova.

Preto Vám chceme ponúknuť starobylý spôsob, ako s úžitkom čítať Božie slovo a aplikovať ho do svojho života. Volá sa „Lectio Divina“, čo doslova znamená „božské čítanie“, ale prekladá sa aj ako „duchovné čítanie“.

Lectio Divina je známe od prvých storočí cirkvi, už Origenes použil grécku frázu thea anagnosis (Božské čítanie), aby opísal spôsob, ako sa priblížiť prostredníctvom Písma k Bohu a k jeho vôli.