Lectio divina

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“

Benedikt XVI

NA ÚVOD

Kdekoľvek sa v živote nachádzame, Duch Svätý nás pozýva do aktívneho priateľstva s Kristom – Slovom, ktoré sa stalo telom a prišlo prebývať medzi nami (Ján 1,14). No ak máme vytvárať priateľský vzťah s Kristom, je dôležité naučiť sa počúvať ho, teda naučiť sa vnímať, čo nám chce Boh povedať. A jedným z najlepších spôsobov, ako počúvať Boha, je pravidelné čítanie Božieho slova.

AKO POSTUPOVAŤ

Praktická metóda čítania Svätého písma Lectio Divina, je jednou zo základných ciest k Bohu, ktorú praktizovali kresťania už od prvých storočí.

TRI KROKY 

Tu je metóda modlitby so Svätým písmom, ktorú rád nazývam Lectio s tromi krokmi. (Lectio divina je názov starobylej metódy modlitby so Svätým písmom so štyrmi časťami: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia). Dnes vám však chceme ponúknuť zjednodušenú verziu tejto modlitby, no so všetkými podstatnými prvkami.

Advent 2023

Pridajte sa k nám a prežite tento Advent s aplikáciou Lectio divina! 🕯️🙏

Adventná doba je viac než len časom nákupov a prípravy na Vianoce. Je to čas duchovného rastu a stretnutia s Kristom v našom každodennom živote. A práve preto sme pre vás pripravili túto výzvu.

S aplikáciou Lectio divina si môžete každý deň prečítať krátku modlitbu, ktorá obsahuje prosbu, modlitbu k Duchu Svätému, denné Evanjelium, zamyslenie a záverečnú modlitbu z liturgie dňa. Týmto spôsobom sa budeme spoločne pripravovať na Vianoce.

Chceme, aby sme tento Advent prežili ako spoločenstvo, ktoré túži po Kristovom narodení v našich srdciach. Stačí si stiahnuť aplikáciu Lectio divina do vášho mobilu, zaregistrovať sa a povoliť notifikácie pre každodenné pripomenutie.

Tešíme sa na to, že sa k nám pridáte a spoločne budeme rásť vo viere. Želáme vám pokojný a radostný Advent plný očakávania narodenia nášho Pána. 🌟

Mobilná aplikácia

Lectio Divina je starobylá forma modlitby, ktorú odpradávna praktizovali tak rehoľné komunity, ako aj jednotlivci. Pozývame vás pripojiť sa a dať Božiemu Slovu priestor vo vašom každodennom živote. Či už budete Lectio praktizovať sami alebo v rodine, prípadne v malých skupinách, váš život s Bohom sa prostredníctvom čítania jeho Slova začne prehlbovať.

Lectio divina – Actio

LECTIO

Začnite čítať Písmo – čítajte ho znova, pomaly a nechajte ho vsiaknuť. Vyhraďte si čas, aby ste si našli čas. Niet sa kam ponáhľať.

MEDITATIO

Čo na teba vyskočí z toho, čo si čítal? Čo sa deje v časti Písma? Viete si v ňom predstaviť seba? Oživte kúsok vo svojom srdci a mysli

ORATIO

Keď necháte Písmo ožiť, aké modlitby sa formujú vo vašom srdci? Čo chceš prediskutovať s Bohom? Aký rozhovor sa pre vás začína?

CONTEMPLATIO

Čo ti hovorí Boh v tomto kuse Písma? Ako to rezonuje vo vašom živote? Ako je to pre vás náročné alebo povzbudzujúce?

Kdekoľvek sa v živote nachádzame, Duch Svätý nás pozýva do aktívneho priateľstva s Kristom – Slovom, ktoré sa stalo telom a prišlo prebývať medzi nami (Ján 1,14). No ak máme vytvárať priateľský vzťah s Kristom, je dôležité naučiť sa počúvať ho, teda naučiť sa vnímať, čo nám chce Boh povedať. A jedným z najlepších spôsobov, ako počúvať Boha, je pravidelné čítanie Božieho slova.

Preto Vám chceme ponúknuť starobylý spôsob, ako s úžitkom čítať Božie slovo a aplikovať ho do svojho života. Volá sa „Lectio Divina“, čo doslova znamená „božské čítanie“, ale prekladá sa aj ako „duchovné čítanie“.

Lectio Divina je známe od prvých storočí cirkvi, už Origenes použil grécku frázu thea anagnosis (Božské čítanie), aby opísal spôsob, ako sa priblížiť prostredníctvom Písma k Bohu a k jeho vôli.

O kurze lectio divina

„Ako môžem rásť vo svojom modlitebnom živote?“

„Čo mi Boh hovorí?“

„Ako mám pochopiť Bibliu?“

Kurz Lectio je bezplatný materiál od 24-7 Prayer, ktorý vás a vaše spoločenstvo pripraví na rast v modlitbe, rozlišovanie Božieho hlasu a zamilovanie si Biblie.

Naučte sa počuť Boha tým, že sa budete ako spoločenstvo spoločne modliť s Písmom.